Kontakt : +48 609 247 368 |

info@infraredpanel.net.pl

Zwroty i Gwarancje

  Zwrot

Odstąpienie od umowy

Nabywca, który jest konsumentem może odstąpić od Umowy kupionego w sklepie towaru  bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, lub drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Pod warunkiem że jest osoba fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Po otrzymaniu produktu kupujący może sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą (użytkowanie przedmiotu).

Kupujący  może odstąpić od umowy wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot transakcji jest w stanie niezmienionym, nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony lub nosi ślady użytkowania.
Towar należy odesłać w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
Przed odesłaniem towaru kupujący powinien poinformować o tym sprzedającego drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Odsyłany towar musi być kompletny, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu, wraz z załączonym do niego paragonem albo fakturą, przesłany opłaconą przesyłką z możliwością otwarcia jej w obecności kuriera. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony, w taki sposób aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia.

Koszty odesłania towaru oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu odsyłanego towaru ponosi kupujący. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjęte.
Pieniądze za odesłany towar są zwracane przelewem na wskazane przez kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni roboczych od doręczenia Sprzedawcy odesłanego towaru. Koszt dostawy towaru odsyłanego sprzedającemu nie podlega zwrotowi.

Gwarancja

Na wszystkie produkty przysługuje kupującemu 24 – miesięczna gwarancja producenta na podstawie paragonu lub faktury zakupu.